Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Jaarlijks keren 33.000 gedetineerden terug in de samenleving. Deze terugkeer blijkt bij velen echter niet geheel succesvol te verlopen. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de ex-gedetineerden binnen zes jaar weer in aanraking komt met justitie. Succesvolle re-integratie is dan ook geenszins eenvoudig.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Zestig procent van alle gedetineerden heeft psychische problemen. Daarnaast zou zestig procent van de gedetineerden een verslaving, en dertig procent een licht verstandelijke beperking hebben. Maar horen zij wel achter de tralies? Toch gebeurt het: mensen van wie minder zelfredzaamheid te verwachten valt, worden in een omgeving geplaatst waar juist een hoge mate van zelfredzaamheid van hen wordt geëist.
Het probleem begint niet bij de gevangenneming en ook niet bij de gepleegde misdaad. Het begint al eerder: bij de opbouw naar een misdaad. Hier heeft de mindset van misdaadplegers alles mee te maken. Maar wat we wellicht nog niet geheel begrijpen is dat ook wij, als maatschappij, verantwoordelijkheid dragen. Goede voorbereiding en begeleiding zijn dan ook noodzakelijk.
" Mindset is uiteindelijk de basis van alles en bepalend voor hoe succesvol de terugkeer in de samenleving zal zijn.. "
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Ieder jaar komen er duizenden mensen vrij uit de gevangenis. Voor velen volgt een moeizaam terugkeer naar de maatschappij. Waar haalt iemand zijn motivatie vandaan als hij alles is verloren, worstelt met een negatief zelfbeeld en er continu in wordt bevestigd dat het systeem tegen hem is? Dat wordt een self fulfilling prophecy. Terwijl als ze terugkeren in de maatschappij en ze hebben geleerd hoe ze hun rock bottom kunnen raken en gedragspatronen doorbreken, dan kunnen ze een nieuw leven op bouwen!
" Freedom Behind Bars ontwikkelde een succesvol trainingstraject gericht op persoonlijke ontwikkeling, mindset en gedrachtsverandering voor (ex-) gedetineerden. "
Er wordt ondersteuning geboden bij de re-integratie van ex-gedetineerden als het inkomen, huisvesting, financiën en andere praktische zaken betreft. Maar een succesvolle terugkeer in de samenleving begint niet bij dergelijke externe factoren. Daarom ontwikkelde Freedom Behind Bars een trainingstraject dat gericht is op persoonlijke ontwikkeling, mindset en gedrag.  
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Freedom Behind Bars zorgt ervoor dat zij mindfull omgaan met de tijd die zij vastzitten en hoe vrij zij zich buiten voelen als zij weer vrijkomen. 

Als je gebruik maakt van het aanbod van Freedom Behind Bars dan verkleint de kans op terugval en misstappen en incidenten. En daar is niet alleen de (ex-)gedetineerde zelf bij gebaat, maar ook de hele samenleving.

Freedom Behind Bars zorgt dat ex-gedetineerde met een krachtige mindset terug keren in de samenleving.
" Freedom Behind Bars' trainingstraject reikt (ex-) gedetineerden de middelen om zowel hun tijd binnen als buiten de gevangenis op een waardevolle manier te kunnen invullen. "
Ben je benieuwd naar onze aanpak en werkwijze? 
Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
RESULTATEN
Van de deelnemers:

Is 95% zich meer bewust van ‘oorzaak en gevolg’

Heeft 75% heeft meer inzicht gekregen in hun eigen gedrag en wat het effect daarvan is op anderen

Heeft 95% meer rust gekregen en vertoonde een verbeterd slaappatroon

Past 96% de methodes na zes maanden nog toe in het dagelijkse leven
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
BEWUSTZIJN
0%
INZICHT
0%
RUST
0%
TOEPASSING
0%
Ben je benieuwd naar onze aanpak en werkwijze? 
Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover

MIJN VERHAAL
Freedom Behind Bars is opgericht omdat trainingen gericht op mindset en persoonlijke ontwikkeling een grotere impact hebben voor de langere termijn.
Mijn naam is Kaoutar Fakhir en zelf heb ik ervaren hoe belangrijk het is om je mindset te trainen om zo betere keuzes te kunnen maken in mijn leven. Mijn verleden, mijn geloof en het programma dat ik zelf heb mogen volgen tijdens mijn detentie heeft mij hierbij geholpen. Ik zal het verhaal delen hoe ik een ervaringsdeskundige ben geworden.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
KERNWAARDEN
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Ben je benieuwd naar onze aanpak en werkwijze? 
Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
TRAJECT MET IMPACT
De trainingstrajecten zijn gericht op persoonlijk ontwikkeling, mindset en gedragsverandering.

In het Traject met impact ligt de focus op het hier en nu en de toekomst hoe die er ook uitziet. Daarom zorgen wij door middel van coaching en training dat mensen hun eigen waarde en kwaliteiten (her)ontdekken. 

Met inzicht alleen kom je er niet het gaat echt om gedragspatronen te doorbreken. Dit doen wij met verschillende oefeningen en werkvormen.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
VOOR WIE?
Freedom Behind Bars is opgezet door Kaoutar Fakhir vanuit de persoonlijke overtuiging en ervaring dat vrijheid overal te vinden is, ook in beperking. 

Die mindset is essentieel voor een waardevol leven, waar zich dat ook afspeelt. 
Organisaties die Freedom Behind Bars inschakelen voor hun gedetineerden:

Vinden een goede voorbereiding op terugkeer in de samenleving essentieel

Maken het verschil door gedetineerden mogelijkheden te geven zich persoonlijk te ontwikkelen

Willen gedetineerden alle kansen geven om gedragsverandering te laten zien

Zijn er van overtuigd dat een juiste mindset getraind kan worden
Ben je benieuwd naar onze aanpak en werkwijze? 
Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
WIL JE DIRECT WETEN WAT WIJ VOOR JE KUNNEN BETEKENEN?
 • Text Hover
Dienst Justitiële Inrichting (DJI)
Graag dragen wij bij aan de missie van DJI om de veiligheid van de samenleving te borgen en door de aan jullie zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.
Wij bieden onze diensten aan DJI instellingen zoals penitentiaire inrichtingen (PI), Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) en Detentiecentra (DC). 
Hierbij willen wij een maatschappelijke impact maken door een actieve bijdrage te leveren in de resocialisatie van gedetineerden op een duurzame manier. Volledig in lijn met het inkoopbeleid dat door DJI wordt gehanteerd. 
De reclassering (3RO)
Net als de reclassering dragen wij bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en dat mensen (opnieuw) de fout in gaan. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de (ex-)gedetineerden te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen.
Gunstig beïnvloeden van het gedrag van (ex-)gedetineerden is mogelijk door het aanwakkeren van motivatie, bewustwording van het gedrag door zelfreflectie en het maken van verantwoorde keuzes. Hierbij werken wij samen met de reclassering en vullen wij de diensten die de reclassering biedt aan.
 • Text Hover
 • Text Hover
Gemeenten
Wie uit detentie terugkeert in de samenleving krijgt in vrijwel alle gevallen met de gemeente te maken. De meeste gemeenten hebben een coördinator die helpt bij het regelen van zaken voor de re-integratie.
Op het moment dat een gedetineerde vrijkomt na detentie, dan moeten een aantal basisvoorwaarden worden geregeld zoals: werk en inkomen, huisvesting, financiën en schulden, een geldig identiteitsbewijs en een zorgverzekering en zo mogelijk ook zorg. Er wordt gekeken naar de zaken waar een ex-gedetineerde ondersteuning bij nodig heeft. 
Particulieren
Als (ex-)gedetineerde kan het zo zijn dat de ondersteuning en begeleiding van de huidige instellingen te beperkt is en niet voorziet in jouw behoeften. Je wil grotere stappen in vooruitgang maken, maar helaas is dat tot op heden op eigen kracht (nog) niet gelukt. Speciaal voor jou hebben we het FBB traject ontwikkeld.
De trainingstrajecten zijn gericht op persoonlijk ontwikkeling, mindset en gedragsverandering. In het FBB traject ligt de focus op het hier en nu en de toekomst hoe die er ook uitziet. Daarom zorgen wij door middel van coaching en training dat mensen hun eigen waarde en kwaliteiten (her)ontdekken.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
ERVARINGEN
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Ben je benieuwd naar onze aanpak en werkwijze? 
Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover