Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Goede voorbereiding en begeleiding van de terugkeer van (ex-)gedetineerden is dan ook belangrijk. Er wordt veel ondersteuning aangeboden bij de re-integratie op het gebied van werk en inkomen, huisvesting, financiën en bepaalde praktische zaken. 
Wie denkt aan de mindset en het gedrag van de (ex-)gedetineerden?
" Mindset is uiteindelijk de basis van alles en bepalend voor hoe succesvol de terugkeer in de samenleving zal zijn."
Of gedetineerden nu voor kortere of langere tijd vast zitten, het is de mindset waar het om gaat. Beide groepen hebben aandacht nodig. De ene groep die langere tijd zit, om het leven voor henzelf en de mensen om hen heen hun tijd waardevol en zinvol te besteden. Voor de andere groep die een kortere periode zit, wil je niet dat ze terugvallen in het oude gedrag en recidivist worden. 
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
“ Freedom behind bars stelt de mens centraal.”
Freedom behind bars zorgt ervoor dat ze mindfull omgaan met de tijd die zij vastzitten en hoe vrij zij zich buiten voelen als zij weer vrijkomen. 
Als het aanbod en de kwaliteit omhoog gaat van trainingen op het gebied van persoonlijk ontwikkeling, mindset en gedragsverandering, dan verkleint dat de kans op terugval in misstappen en incidenten. Zowel tijdens de insluiting, de voorbereidingen van de terugkeer als in de nazorg. En daar is niet alleen de (ex-)gedetineerde zelf bij gebaat, maar ook de hele samenleving.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
" Wij zijn er voor organisaties die geloven dat je alleen met de juiste mindset het beste resultaat behaald."
 • Deze organisaties geloven dat de mens centraal stellen belangrijk is
 • Dat gedragsverandering mogelijk is door middel van training
 • Dat ze graag een bijdrage leveren aan minder recidive en een betere samenleving
 • Dat ze graag bijdragen aan de empowerment van anderen 
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Herken jij je in één of meerdere punten en wil je direct weten wat wij voor je kunnen betekenen?
 • Text Hover
 • Text Hover

DIENST JUSTITIËLE INRICHTING

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover

DE RECLASSERING

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover

GEMEENTEN

PARTICULIEREN

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover