Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
GEMEENTEN
Wie uit detentie terugkeert in de samenleving krijgt in vrijwel alle gevallen met de gemeente te maken. De meeste gemeenten hebben een coördinator die helpt bij het regelen van zaken voor de re-integratie. Op het moment dat een gedetineerde vrijkomt na detentie, dan moeten een aantal basisvoorwaarden worden geregeld zoals: werk en inkomen, huisvesting, financiën en schulden, een geldig identiteitsbewijs en een zorgverzekering en zo mogelijk ook zorg. Er wordt gekeken naar de zaken waar een ex-gedetineerde ondersteuning bij nodig heeft. 
De winst die te behalen is met goede begeleiding voor (ex-)gedetineerden die in de samenleving terugkeren is groot. Dit begint allemaal bij de juiste mindset creëren. 
Freedom Behind Bars zorgt ervoor dat ze mindfull omgaan met de tijd die zij vastzitten en hoe vrij zijn zij zich buiten voelen als zij weer vrijkomen. 
Als het aanbod en de kwaliteit omhoog gaat van trainingen op het gebied van persoonlijk ontwikkeling, mindset en gedragsverandering, dan verkleint dat de kans op terugval in misstappen en incidenten. Zowel tijdens de insluiting, de voorbereidingen van de terugkeer als in de nazorg. En daar is niet alleen de (ex-)gedetineerde zelf bij gebaat, maar ook de hele samenleving.
Freedom Behind Bars stelt de mens centraal en heeft het Freedom Behind Bars traject ontwikkeld gericht op persoonlijk ontwikkeling, mindset en gedragsverandering.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
" Freedom Behind Bars stelt de mens centraal en heeft het Freedom Behind Bars traject ontwikkeld gericht op persoonlijk ontwikkeling, mindset en gedragsverandering."
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover

Ben je benieuwd naar onze aanpak en werkwijze, neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover