Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
DIENST JUSTITIËLE INRICHTING (DJI)
Graag dragen wij bij aan de missie van DJI om de veiligheid van de samenleving te borgen en door de aan jullie zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Wij bieden onze diensten aan DJI instellingen zoals penitentiaire inrichtingen (PI), Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) en Detentiecentra (DC). 
Hierbij willen wij een maatschappelijke impact maken door een actieve bijdrage te leveren in de resocialisatie van gedetineerden op een duurzame manier. Volledig in lijn met het inkoopbeleid dat door DJI wordt gehanteerd. 
Wij zien kansen om impact te maken en een extra stap te zetten om bij te dragen aan de maatschappelijke opdracht van DJI. Hierbij besteden wij aandacht aan zowel insluiten, herstellen en voorkomen. Daarbij gaan wij nóg een stap verder door (ex-)gedetineerden te inspireren een “waardevolle" bijdrage te leveren aan de wereld en anderen om hun heen. Dit begint allemaal bij de juiste mindset creëren. 
Freedom Behind Bars zorgt ervoor dat ze mindfull omgaan met de tijd die zij vastzitten en hoe vrij zijn zij zich buiten voelen als zij weer vrijkomen. 
Als het aanbod en de kwaliteit omhoog gaat van trainingen op het gebied van persoonlijk ontwikkeling, mindset en gedragsverandering, dan verkleint dat de kans op terugval in misstappen en incidenten. Zowel tijdens de insluiting, de voorbereidingen van de terugkeer als in de nazorg. En daar is niet alleen de (ex-)gedetineerde zelf bij gebaat, maar ook de hele samenleving.
Freedom Behind Bars stelt de mens centraal en heeft het Freedom Behind Bars traject ontwikkeld gericht op persoonlijk ontwikkeling, mindset en gedragsverandering.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
" Freedom Behind Bars stelt de mens centraal en heeft het Freedom Behind Bars traject ontwikkeld gericht op persoonlijk ontwikkeling, mindset en gedragsverandering."
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover

Ben je benieuwd naar onze aanpak en werkwijze, neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover